30 Eylül 2014 Salı

Kurum Kültürü Nedir ? Olmazsa Olmaz mıdır?

İnsanlar tarih boyunca, birlikte yaşamanın gerektirdiği alışkanlıklar, gelenekler ve davranış biçimleri ile yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Birlikteliğin sağlanmasındaki en büyük etken; duygu, düşünce ve yargı birliğini sağlayan değerler bütünü yani kültür olmuştur. Bu değerler bütünü ve ortak geçmiş, kişiler arasında görünmez bir bağ oluşturarak, kenetlenmeyi sağlamıştır. Toplumların önemli bir göstergesi olarak kabul edilen kültür, işletmeler için de önemli bir yere sahiptir. Çünkü kurumun çalışma şeklini, başarısını, özelliğini belirleyen bir gösterge niteliğindedir.İşletmeler ticari anlamda başarıyı yakalamak, varlığını geliştirmek ve korumak, dış gelişmelere uyum sağlayabilmek için belirli mesleki özelliklere sahip çalışanları bir araya getirir. Bu çalışanlar birbirinden farklı özelliklere, davranışlara, tecrübelere sahip olarak bir araya gelirler.

Zaman içerisinde birlikte çalışmanın ve ekip çalışmasının gereği olarak ortak amaca yönelirken, kendi içlerinde ortak inanç ve değer sistemi oluştururlar. İşte değerler topluluğu olarak bilinen kurum kültürü ne siparişle alınabilen ne de rakip firmalardan görülüp kendimize uyarlayabileceğimiz özellikte bir kavramdır. Şirketi diğer şirketlerden ayıran en önemli özelliklerden biridir, o işletmede çalışanların işlerini yapma bilincidir, kurumun ruhudur. En sade haliyle; bir işletmedeki çalışanların ortak amaç altında bütünleşmeleri ve birlikte hareket etmeleridir. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur.

Kurum kültürü olarak bilinen bu değerler mesai anlayışından, davranış ve hitap biçimlerine, ast-üst ilişkilerinden ücretlendirmeye, giyim tarzlarından toplantı düzenine kadar birçok kavramdan, davranış kalıplarından, değerlerden oluşur. İşletmelerde kurum kültüründen bahsedebilmemiz için, çalışanların belirli bir süre ortak geçmişe sahip olmaları gerekir. Özellikle sık sık personel sirkülasyonlarının yaşandığı işletmelerde birlikte uzun bir ortak geçmiş yaşanmadığından, birleştirici ve bütünleştirici bir kültüre sahip olmaları kolay olmamaktadır. Kurum kültürünün oluşabilmesi için bu ortak geçmişin yanında tüm çalışanlar tarafından kabul edilen alışkanlık ve gelenekler, yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri, çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni, eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları, kurumun hedefleri sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri oldukça etkilidir. Bunlar yönetimin işleyiş ve daha etkin çalışmalar için uygun gördüğü ya da kurum içinde kendiliğinden oluşan davranış kalıplarıdır. Başarılı kurum kültürüne sahip, aidiyet duygusu gelişmiş çalışanlara sahip işletmelerde şirket çıkarları diğerlerinin üzerindedir. Özellikle kriz dönemlerinde bu işletmelerde her konuda daha sıkı bir kenetlenme sağlanır.

Kurum kültürü işletmelerdeki genel başarının ana etkenlerinden biridir. Çalışanların kendilerini iş yerine ait hissetmesi, işlerini severek yapması, ekip çalışmalarında istekli olup katkı sağlaması v.b. davranışlar ile birebir ilintilidir. Bu nedenle sağlam bir kurum kültürü oluşturabilmiş ve doğru bir yönetim anlayışındaki işletmelerin imajları da bir o kadar sağlamdır. Marka olabilmiş kurumlar, işlerini doğru yaptıklarında müşteri memnuniyeti de kendiliğinden sağlanmış oluyor. Sonuç itibariyle diyebiliriz ki; işletmelerin gelecekle ilgili yatırım planları yaparken üretim kapasitesinin arttırılması, maliyetin düşürülmesi, satışların arttırılması gibi hedeflerin yanında, ticari hayatın devamlılığı için tüm çalışanlar tarafından benimsenen kurum kültürünün oluşturulması da öncelikli hedefleri arasında olmalıdır. Yani olmazsa olmazdır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder